Farmacia Sabaté » Novetats » Protocol marc i orientacions d’actuació contra els maltractaments a les persones grans

El protocol marc i orientacions d’actuació contra els maltractaments a les persones grans és una eina concreta per utilitzar-la en la pràctica professional i institucional, en els establiments residencials, els centres d’atenció primària, els serveis a domicili i els serveis d’acompanyament, entre altres.

Es tracta d’un document inicial per fer front a un fenomen aparegut recentment, no la seva existència, sinó el seu abordatge, i que permetrà als professionals de les diverses disciplines interrogar-se sobre la seva pràctica i aconseguir millorar-la ……..

http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/gent_gran/maltractaments_a_persones_grans/

Comments are closed.